Uplynulý víkend sa v Park Hoteli Čingov konala tradičná Veľká výmena skúseností spojená s rozšíreným zasadnutím Slovenskej rady Fénixu. Stretli sa na nej predsedovia základných organizácií, členovia SRF, KK a VV a tiež pracovníčky Ústredia DO FÉNIX.

Program začal spoločnou večerou v piatok 10.11., po ktorej nasledovalo otvorenie rozšíreného zasadnutia SRF. Členovia si zvolili návrhovú komisiu a Výkonný výbor podal správu o činnosti. Spoločne sme vyhodnotili etapovú hru Financie vo vrecku, ktorá nás sprevádzala rokom 2023. Viedli sme otvorenú diskusiu o výchovno-vzdelávacích programoch, grantových programoch, inovatívnych témach a online aktivitách. Zhodnotili sme tiež činnosť jednotlivých základných organizácií. Ľudka Móriková nás v ďalšej časti previedla svetom účtovníctva. Vysvetlila novinky a povinnosti, ktoré je pri zúčtovaní dotácie potrebné vedieť. V neskorých večerných hodinách sme v troch pracovných skupinách diskutovali o vzdelávacích programoch pre členov, dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou. Každý mal možnosť vyjadriť sa k téme, poskytnúť svoje názory a postrehy a pomôcť tak k lepšej forme vzdelávania.

Myšlienky a nápady, ktoré v pracovných skupinách odzneli sa dostali na papier a boli odprezentované nasledujúce ráno – v sobotu 11.11. Hneď po raňajkách sme začali s prezentáciou a diskusiou. Maťka Havierová nám predstavila etapovú hru na rok 2024 – IT si pripojený /pripojená. Úvodom do tejto problematiky nás previedla predsedníčka ZO Rožňava, Etelka Bojková. Tá sa dlhodobo venuje témam informačnej gramotnosti a bezpečiu na internete. V závere stretnutia mali zúčastnení možnosť klásť otázky na aktuálne témy a diskutovať o problémoch. Po obede sme Veľkú výmenu skúseností na Čingove ukončili.