ZO Bardejov pozýva milovníkov prírody a histórie na brigádu, pod názvom „Po stopách SNP v našom regióne“.

Cieľom akcie je realizácia aktivít v rámci projektu DO FÉNIX Bardejov, pod názvom „Po stopách SNP v našom regióne“, ktorý podporilo ústredie DO FÉNIX v Bratislave. Prostriedky na tento projekt boli použité výlučne na materiál. Všetka práca sa vykonáva na báze dobrovoľníctva. Akcia sa koná 17. novembra pri partizánskej obci Kríže, v okrese Bardejov. Počas jesene sme v rámci projektu natreli ochranným náterom sedem už existujúcich informačných tabúľ. Zároveň sme dané lokality vyčistili od prípadných odpadkov. K pamätníku na Krížoch sme pripevnili novú „motivačnú“ informačnú tabuľu, s mierovými myšlienkami múdrych ľudí. Počas jesene sme ešte stihli pripraviť drevené stojky pre nové informačné tabule a päť ďalších nových informačných tabúľ a zopár smerových šípok. Dve tabule budú návštevníkom uľahčovať orientáciu v teréne. Tri tabule obsahujú zaujímavé zápisky z obdobia Slovenského národného povstania, ktoré sme získali z kroník obcí Kríže, Tarnov, Zlaté a Nižný Tvarožec. V piatok 17. novembra máme v pláne brigádu, ktorá bude spojená aj s opekačkou pre deti. Chceli by sme osadiť informačné tabule v teréne, vyčistiť zákopy od padnutých konárov a opraviť smerové značenie. Každé dieťa ktoré príde na pomoc, dostane od nás pamätný odznak.

Kto by mal záujem pomôcť, môže sa vopred prihlásiť na tel.č: 0918 335 666 – J. Ropjak.

Akciu podporila Detská organizácia FÉNIX. Partnerom akcie sú LESY Slovenskej republiky š.p. OZ Šariš.