Ocenenie Dobrovoľník /Dobrovoľníčka roka sme mohli poznať ako Zlaté a krištáľové krídlo. Priznáva sa dospelým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za zásluhy – za vytrvalú a kvalitnú prácu a významnú pomoc pri rozvoji DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu na základe návrhu Základnej organizácie. Tieto ocenenia sme odovzdali dobrovoľníčke zo ZO Dubnica, Soni Kačíkovej a dobrovoľníkovi zo ZO Poloniny, Marekovi Minčičovi.

Dobrovoľníčka roka – Soňa Kačíková 

Sonička je skutočnou perličkou v našej organizácií. Jej neustála oddanosť v práci s deťmi a mládežou v našej organizácii je jedinečná a nezameniteľná. Počet detí, ktoré už prešli jej láskavými rukami, je ohromujúci, a ešte viac ohromujúci je jej pozitívny vplyv, ktorý mala na každé jedno z nich. Jej práca nie je len o výučbe, ale o tvorení pevných základov a sebavedomia, ktoré deti budú nosiť so sebou celým životom. S hrdosťou oznamujeme, že Sonička je dobrovoľníčkou roka, a jej úžasná práca nám všetkým slúži ako inšpirácia. Svoje ocenenie si Soňa prevzala na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici. 

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Soňa Kačíková

Dobrovoľník roka – Marek Minčič 

Kamarát do dažďa. Vždy usmiaty pohodový, svet  gombička a pôsobí, ako by bol pánom času. Rád cestuje, spoznáva. Keď vidíte Mareka s plecniakom a pri ňom veľa detí, je jasné, že opäť sa niekam vybrali. Spoznávajú nielen Slovensko, ale aj okolité krajiny. Marek to skrátka  vie s deťmi, s rodičmi, kamarátmi. Marek je predsedom DO FÉNIX Poloniny od jej vzniku. A nielen predsedom, ale dušou všetkých aktivít. Za čo je Marek ochotný spraviť čokoľvek? Za to, že mu dáte dohromady všetky „papiere“ fotodokumentáciu a účtovné doklady. ..ale to je už iná pesnička. Svoje ocenenie si Marek prevzal na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici. 

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Marek Minčič