Kategória Mladý dobrovoľník /dobrovoľníčka nahradila už nami dobre známu kategóriu Zlaté a Krištáľové pierko. Ocenenie Mladý dobrovoľník /dobrovoľníčka získavajú mladí členovia a členky Detskej organizácie FÉNIX, ktorí sa aktívne zapájajú do pomoci na tvorbe aktivít a podujatí a sú iniciatívni v práci vo svojej ZO. Tento rok sme udelili ocenenia Kiare Kristanovej zo ZO Zemplínska Teplica a Martinovi Trstenovičovi zo ZO Galanta. Viac o nich sa dočítate nižšie.

Mladá dobrovoľníčka – Kiara Kristanová 

Niet v našej základnej organizácii fénixáka, ktorý by nepoznal Kiaru Kristanovú. Tmavovlásku s úsmevom v očiach i na perách. Kiarka je členkou DO FÉNIX od roku 2013. Už ako malá dievčinka sa zaujímala o väčšinu podujatí, ktoré sa v Zemplínskej Teplici organizovali. Rada športuje, tvorí, učí sa nové veci a hlavne rada pomáha. Pomáha doma, pomáha v škole, pomáha vo Fénixe, pomáha spolužiakom, pomáha každému, kto ju o pomoc požiada. Niekedy sa sama diví, ako to všetko môže zvládnuť. A zvláda to bravúrne! Keď ti tečie do topánok a nestíhaš, Kiara je anjel, ktorý ti priletí na pomoc. Svoje ocenenie si Kiara prevzala na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici. 

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Kiara Kristanová

Mladý dobrovoľník – Martin Trstenovič 

Martin sa zapája sa do mnohých aktivít, nielen ako pasívny účastník, ale aj ako ich organizátor. Je vždy pripravený pomôcť. V októbri 2022 bol členom výpravy do Veľkého Medera, kde sme boli pozdraviť deti z Ukrajiny kultúrnym programom a ukážkami z našej gastronómie. Je  členom  aj  žiackej školskej rady a v spolupráci s Fénixom pomáha organizovať rôzne akcie. Martin sa zapojil aj do projektu Financie vo vrecku a  bol členom víťaznej skupiny v tejto etapovej hre. Zúčastnil sa projektu IT si pripojený – absolvoval školenie ambasádorov v Senci, či stretnutia Stay connected v Lúčkach pri Kremnici. Aj tento rok bol účastníkom celoslovenského stretnutia fénixákov, kde sa aktívne zapájal do všetkých činností. Prispel aj k propagácii našej DO FÉNIX Galanta v  TV Krea. Dobrovoľník Martin Trstenovič si svoje ocenenie prevzal na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici. 

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Martin Trstenovič