Dnes pokračujeme v predstavovaní laureátov ocenení Fénixácky dobrovoľník roka – Národné ocenenie za dobrovoľníctvo. Na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici sme ocenili 14 jednotlivcov a kolektívov v siedmych kategóriách. Jednou z nich je aj Najlepšia základná organizácia. Titul Najlepšia základná organizácia sa udeľuje za aktívnu činnosť počas celého roka. Tento rok však základné organizácie oceňujeme po novom – oceňujeme tri základné organizácie a to podľa veľkosti a počtu ich členov. Tieto tri kategórie sú:

  • Najlepšia malá základná organizácia – základná organizácia, ktorá má maximálne 79 členov
  • Najlepšia stredná základná organizácia – základná organizácia, ktorá má 80 až 200 členov
  • Najlepšia veľká základná organizácia – základná organizácia, ktorá má viac ako 200 členov.

Najlepšia veľká základná organizácia – ZO Galanta 

Spoločne so svojimi skvelými vedúcimi organizujú pre deti počas roka množstvo aktivít a podujatí. Venujú sa najmä športu, tvorivým dielňam a v neposlednom rade hudbe a tancu. Základná  organizácia pôsobí na Základnej škole Gejzu Dusíka a preto nie je náhoda, že členovia majú veľký hudobný talent. Pravidelne skúšajú a organizujú rôzne hudobné a hudobno-tanečné vystúpenia. Aj v rámci kultúrneho programu na galavečeri sme mohli vidieť aktívnych členov ZO Galanta. Ocenenie si prevzali dobrovoľníčky Jolana Rakická a Iveta Šarkoziová.

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – ZO Galanta (Youtube)

Najlepšia stredná základná organizácia – ZO Zemplínska Teplica 

Základná organizácia  Zemplínska Teplica vznikla v roku 2001. Počas viac ako dvoch dekád svojej histórie v Zemplínskej Teplici zorganizovali obrovské množstvo podujatí. Venujú sa turistike a športu, či tvorivým dielňam a tak zmysluplne trávia svoj voľný čas. Nadväzujú nové kamarátstva, učia sa nové užitočné veci a dozvedajú sa kopec zaujímavostí. Zemplínska Teplica sa zúčastňuje celoslovenských stretnutí a vychovala tiež množstvo mladých vedúcich. Ocenenie prevzala dobrovoľníčka a vedúca ZK, Lucia Kristanová.

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – ZO Zemplínska Teplica (Youtube)

Najlepšia malá základná organizácia – ZO Košice Sever

Základná organizácia Košice-Sever je jednou z fénixáckych základní v druhom najväčšom meste na Slovensku. Predsedníčkou je Katka Pukanská, ktorej cieľom je spolu s deťmi aktívne tráviť voľný čas. Venujú sa rôznym športovým aktivitám ako turistike, lezeniu či cestovaniu a spoznávaniu Slovenska. K športovým aktivitám a hrám formou zábavy tu vedú aj deti so zdravotným postihnutím. Gro činnosti je ale lezenie na lezeckej stene Rozlomity v Košiciach. Ocenenie si prevzala predsedníčka ZO Košice Sever, Katka Pukanská.

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – ZO Košice Sever (Youtube)