Aj dnes pokračujeme v predstavovaní laureátov ocenení FeDoR – Fénixácky dobrovoľník roka. Ďalšou, veľmi významnou kategóriou je Pierko pomoci. Udeľuje sa kolektívom a spoločnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju DO FÉNIX a no nie sú členmi. Pierko pomoci udeľuje Slovenská rada Fénixu. Tento rok sme ním ocenili Mestský úrad Spišská Nová Ves a Regionálnu televíziu Krea z Galanty.

Pierko pomoci – Mestský úrad Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi máme veľmi aktívnu základnú organizáciu, ktorá pracuje pod vedením Mišky Revajovej. Práve Mestský úrad Spišská Nová Ves je nápomocný pri organizovaní podujatí tejto základnej organizácie. Ako sa hovorí, kto ťahá, treba mu pridať a tak sa na mesto Spišská Nová Ves začalo obracať aj Ústredie DO FÉNIX a pán primátor prijal záštitu nad oslavami 30. výročia založenia DO FÉNIX. V tomto roku sme organizovali projekt ERASMUS + pod názvom IT si pripojený  na Čingove a opäť sa Mestský úrad postaral o slávnostné chvíle – prijatie u primátora. Mnohí účastníci na toto krásne prijatie stále spomínajú. Niektorí prvýkrát videli insígnie a pochopili, že Mestský úrad to nie sú len papiere a byrokracia, ale predovšetkým obetaví ľudia. Ocenenie prevzal primátor mesta Spišská Nová Ves, pán Jozef Bečarik. 

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Mestský úrad Spišská Nová Ves

Pierko pomoci – Regionálna televízia Krea 

Krea je regionálna televízia pre oblasť Galanta, Sereď, Šaľa a Sládkovičovo. Základná organizácia Galanta spolupracuje s Kreou už od svojho vzniku. Pri rôznych príležitostiach a zaujímavých podujatiach, ktoré vo Fénixe robia, pozývajú Regionálnu televíziu Krea a tak sa základná organizácia  Galanta ocitá v ich spravodajstve. Prostredníctvom Regionálnej televízie Krea majú  možnosť propagovať a predstavovať svoju činnosť širokej verejnosti, získavať záujem a podporu rodičov, predstaviteľov mesta, širšieho okolia Galanty, ale aj fénixákov po celom Slovensku. Ocenenie prevzali Veronika Hrobáreková a Dajana Hanesová. 

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Regionálna televízia Krea

RTV Krea zo slávnostného oceňovania FeDoR 2023 pripravila aj reportáž, ktorú si môžete pozrieť tu: Reportáž RTV Krea