Ocenenie Veľké srdce sa udeľuje nečlenom DO FÉNIX za významnú podporu, pomoc DO FÉNIX.  Môže byť udelené aj nečlenom, ktorí významnou mierou podporujú DO FÉNIX na celoslovenskej úrovni a členom, ktorí priamo nepracujú s deťmi, ale pôsobia ako dobrovoľníci v DO FÉNIX. Dnes vám predstavíme tohtoročných laureátov tohto ocenenia – Ľudmilu Mórikovú a Richarda Szölloösa.

Veľké srdce – Ľudmila Móriková 

„Stôl má vždy zahádzaný papiermi a na kalkulačke nalepené meno ĽUDKA.  Do jej slovníka patria výrazy ako: projekt, vyhodnotenie, faktúra, úhrada, výdavkový pokladničný doklad, príjmový pokladničný doklad, skratky IDZ, DF, DÚ, BU a EURO. Ľudka stála pri vzniku DO FÉNIX a vždy bola a je dušou všetkých podujatí. Keďže je ekonómkou, metodičkou, radkyňou, no predovšetkým skúsenou fénixáčkou, dokáže vždy poradiť a pomôcť. Najviac telefonátov má na konci roka, keď všetci na základných organizáciách finišujú s vyúčtovaniami, peňažnými denníkmi a finančnými správami. Vtedy sa jej je ťažko dovolať. No napriek tomu, že práce má vyše hlavy, trpezlivo odpovedá na všetky otázky. Hoci jej zdravotný stav s ostatnom roku nedovoľuje pracovať naplno, FÉNIX aj naďalej zostáva jej prioritou. Svoje ocenenie si prebrala na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici.“

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Ľudmila Móriková

Veľké srdce – Richard Szöllös 

„Fénix zohral a zohráva dôležitú súčasť základnej školy na ulici Zlatá v Rožňave.  Je to aj tým, že máme veľkú podporu v podobe riaditeľa školy Richarda Szöllösa, ktorý ju podporuje v každej správnej myšlienke. Zapája sa do aktivít, ktoré organizujeme a vytvára podmienky, ktoré umožňujú, aby sme doviedli všetky činnosti do zdarného konca. Nič, čo sme doteraz dosiahli, by sme nemohli uskutočniť, ak by práve náš riaditeľ nebol dobrosrdečný, pracovitý, rozhodný a ľudský. Od vzniku DO Fénix Rožňava je jeho dôležitou súčasťou práve kvôli pomoci, ktorú  nikdy neodoprel. Pomáha všade od napr. upratovania priestorov po Halloweenskej party až po propagáciu Fénixu v televízii. Pán riaditeľ si ocenenie prevzal na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici.“ 

Videovizitku si môžete pozrieť tu: Videovizitka – Richard Szöllös