MINI PARTI projekt v Držkovciach je na konci!

Ako prebiehala príprava, propagácia a realizácia víťazného projektu v Držkovciach?

Po vyhlásení víťazného projektu s názvom „Bylinková záhrada“ sa účastníci projektu dohodli na stretnutí, na ktorom si následne vytvorili plán, podľa ktorého postupovali pri realizácii víťazného projektu, taktiež si prerozdelili úlohy, i najmenší účastníci projektu si vybrali malú úlohu, za ktorú boli zodpovední. Súčasťou prípravnej fázy víťazného projektu bol i nákup potrebného materiálu na realizáciu „Bylinkovej záhrady“ v Záhradkárstve Aluz v Tornali. Pána majiteľa Zulu natoľko zaujal participatívny projekt, ako aj celé fungovanie DO  FÉNIX, že venoval účastníkom projektu substrát, niekoľko balení semienok bylín, ako aj niekoľko vyvýšených záhonov. Po zabezpečení a prevezení potrebného materiálu do priestorov škôlky už nič nebránilo fénixákom v tom, aby sa pustili do budovania vlastnej bylinkovej záhrady.

V rámci projektu usporiadali fénixáci i podujatie s názvom „Bylinkáreň“, ktoré spropagovali na informačnej tabuli dediny a materskej školy. Na podujatie pozvali i ostatných členov detskej organizácie i rodičov. Na príprave podujatia sa podieľali malí i veľkí fénixáci, ktorí si pre účastníkov podujatia pripravili pestrý program, ktorý pozostával z ochutnávky čajov, sadenia semienok do pohárov i z poznávačky bylín. Bylinky boli označené tabuľkami s ich názvami v maďarčine a slovenčine, ako aj s informáciami o ich liečivých účinkoch či ich využití pri príprave pokrmov. Na záver podujatia účastníci spoločnými silami poskladali vyvýšené záhony, do ktorých sa na jar budú sadiť predpripravené sadenice.

Starostlivosť o bylinkovú záhradu ale zďaleka nekončí, práve naopak! Po zimnom predpestovaní bude nasledovať príprava pôdy vo vyvýšených záhonoch, sadenie, následne zber a zužitkovanie. Fénixáci z Držkoviec hodnotia svoju prvú skúsenosť s PARTI projektom pozitívne a plánujú sa zapojiť aj do ďalších ročníkov.