Základná organizácia Handlová je tiež zapojená do projektu PARTI. Fénixáci z Handlovej predložili tri nápadité projekty a hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom Google Forms sa mohlo začať! Víťazným projektom sa tak stala Mestská QR hra, ktorej realizácia prebieha od vyhlásenia jej víťazstva. Fénixáci z Handlovej spolupracujú aj s mestom –  pani primátorka bola projektu naklonená od prvého stretnutia s deťmi a zabezpečila aj účasť na Komisii kultúry a cestovného ruchu, kde fénixáci informovali o myšlienke mestskej hry. Momentálne v Handlovej prebiehajú nákupy, tvorba máp, či úloh.

Držíme palce a tešíme sa, kedy si budeme môcť Mestskú QR hru zahrať aj my!