V Starej Turej sa tiež niečo chystá! Je to projekt „Vtáčie búdky“, ktorý je súčasťou PARTI projektu. Práve Vtáčie búdky vyhrali hlasovanie a fénixáci sa pustili do prípravy celého projektu – museli získať materiál, povolenie od Lesoturu (správcu mestských lesov) a zároveň sa museli vzdelávať a získať dostatočné zručnosti na to, aby pripravili tie najlepšie vtáčie búdky v širokom okolí. Fénixáci zo Starej Turej v týchto dňoch usilovne dokončujú zhotovené búdky, ktorých domovom sa čoskoro stanú okolité lesy.