Základná organizácia Snina organizuje školenie pre učiteľov o hrozbách spôsobených nevybuchnutou muníciou a výbušninami, na ktoré pozýva učiteľov základných škôl zo Sniny.

Aktivita je realizovaná cez medzinárodný projekt z Višegradského fondu a sú zapojené krajiny Česko, Poľsko, Ukrajina a Slovensko. Projekt zahŕňa rôzne analýzy prevencie pred nevybuchnutou muníciou a výbušninami na úrovni štátnych inštitúcií, ale aj na úrovni učebných osnov ZŠ a stredných škôl. Výsledky Projektu budú zverejnené na web stránke DO FÉNIX Snina, ale aj elektronicky odoslané zapojeným organizáciám.

Organizátor: za Slovensko Detská organizácia FÉNIX Snina / (snina@do-fenix.sk), 0917 425648 (Mgr. Talarovič Jozef)

Ciele školenia:

  • Diskusia o hrozbách, ktoré predstavuje nevybuchnutá munícia a výbušniny (definovanie výbušnín, predstavenie typov výbušnín, s ktorými sa možno stretnúť pri každodenných činnostiach a výletoch)
  • Diskusia a predstavenie bezpečného správania a postupov v prípade nájdenia živej bomby, alebo výbušných materiálov.
  • Prezentácia organizácie systému zneškodňovania bômb na Slovensku.

Cieľová skupina: Učitelia so záujmom o rozšírenie vedomostí o nevybuchnutej munícii a výbušninách, ktorí žijú, pracujú alebo navštevujú karpatský región -15 osôb

Termín školenia: pravdepodobne 15.03.2024 (piatok) a 22.03.2024 (piatok) / 15:00 – 20:00

Trvanie: 2 školenia po 5 hodín x 15 osôb budú prebiehať online

Školiteľ: Jozef Burda, pyrotechnik

Registrácia: prostredníctvom formulára na webovej stránke podľa poradia príchodu / priamo na adrese snina@do-fenix.sk

Propagácia: Informácie o workshopoch/školeniach budú zverejnené na webových stránkach a sociálnych médiách projektových partnerov. Videozáznamy z workshopov budú dostupné na webovej stránke pre budúce použitie.

Témy školenia:

1.školenie (5 hod)

  • Definovanie výbušných a nebezpečných predmetov vojenského pôvodu (malá munícia, delostrelecké granáty, ručné a mínometné granáty, rakety, pozemné míny: protitankové a protipechotné, torpéda, námorné míny, bomby).
  • Zdroje ohrozenia výbušninami a nebezpečnými predmetmi vojenského pôvodu (pozostatky vojenských operácií, pozostatky vojenských výcvikových aktivít, nezodpovedné ľudské aktivity: zhromažďovanie a skladovanie nevybuchnutej munície a nevybuchnutej munície, aktivity zločineckých skupín).
  • Každodenné situácie, pri ktorých môžeme prísť do kontaktu s výbušnými a nebezpečnými predmetmi (výlety do lesa, opaľovanie, hubárčenie, stavebné zemné práce, terénne práce v poľnohospodárstve, suchozemská turistika a potápanie, hľadanie pokladov a pod.).

2.školenie (5 hod)

  • Diskusia o pravidlách bezpečného správania v prípade nálezu výbušniny alebo nebezpečného predmetu vojenského pôvodu.
  • Diskusia o pravidlách nahlasovania informácií útvarom štátu o náleze výbušniny alebo nebezpečnej veci vojenského pôvodu.
  • Prezentácia organizácie systému odstraňovania výbušnín a nebezpečných predmetov vojenského pôvodu v danej krajine.