Detská organizácia FÉNIX spúšťa nový mentorský program pre začínajúcich predsedov základných organizácií. Mentoring je proces, pri ktorom pod vedením skúsených mentorov zefektívňujete svoju prácu, učíte sa nové veci a rozvíjate sa. Potrebujete pomoc alebo sa chcete stať mentorom? Tento program je pre vás, čítajte ďalej.

Potrebuješ mentoring? Si začínajúci predseda základnej organizácie?

Čo je mentoring?

 • Mentoring je sprevádzanie, podporovanie, motivovanie, hľadanie profesijných i osobnostných silných stránok.
 • Dobrovoľník,, nový predseda ZO,  ktorý požiada o mentora, získava partnera, ktorý ho bude na nejaký čas, obvykle rok, sprevádzať pri jeho práci.
 • Mentor sa so svojím mentee pravidelne stretáva. Vedie s ním rozhovory, ktoré mu pomôžu rozvíjať kompetencie, objavovať jeho silné stránky i priestor pre zlepšenie. Spolu sa môžu zamerať aj na rôzne na problémy, súvisiace s vedením agend Základnej organizácie.  Spoločným cieľom je najmä rásť  a naučiť menteeho manažérskym zručnostiam.
 • Jeho cieľom je pomôcť dobrovoľníkovi, aby sa mu pracovalo lepšie a ľahšie a aby boli všetci spokojní a vnútorne motivovaní.

Kto sú  mentori DO FÉNIX?

 • Sú to vaši kolegovia, predsedovia ZO z rôznych základných organizácií (MŠ, málotriedky, SŠ, ZŠ, organizácia pri obci), ktorí vstúpili do mentorského programu s  cieľom pomôcť novému predsedovi ZO.
 • Pre túto prácu boli špeciálne zaškolení.
 • Podrobnejšie informácie o našich mentoroch nájdete  na stránke DO FÉNIX

Čo vás čaká, ak sa prihlásite do mentoringu?

 • Pokiaľ sa prihlásite do mentoringu, bude vám následne pridelený jeden z našich mentorov. Ak máte záujem o koketného mentora, požiadajte oňho v prihláške.
 • Na prvom stretnutí s mentorom spoločne preberiete vaše očakávania, otázky i to, čo bude mentor potrebovať od vás.
 • Pokiaľ sa nedohodnete inak, mentor začne navštevovať vašu  ZO návštevy potom vo vyhradenom čase spoločne rozoberiete.
 • V prípade, že vy ako mentee potrebujete konzultáciu, rozhovor či radu, mentor je vám k dispozícii.
 • Ak budete s mentoringom spokojný a budete mať potrebu v ňom pokračovať, môže sa spolupráca predĺžiť aj na dlhší čas. ( maximálne 2 roky)

Čo vás v žiadnom prípade nečaká?

 • Mentor sa nestretáva s vami s cieľom skontrolovať vašu prácu. Jeho cieľom nie je vašu prácu hodnotiť a súdiť, ale odhaľovať váš potenciál, ktorý si niekedy ani sami neuvedomujeme.
 • To, čo mentor uvidí, ako i vaše rozhovory, sú zo strany mentora prísne súkromné. Nikto z vašej  blízkosti nebude o nich informovaný.
 • Mentor nie je encyklopédiou vzdelávania a nedá vám odpoveď na všetko, lebo jednoducho „nechodí vo vašich topánkach“. To, čo funguje v jednej ZO, nemusí fungovať v inej. Bude ale spoločne s vami hľadať riešenia šité vám na mieru.

 Čo získate?

 • Veríme, že pri dobrej spolupráci vás bude čakať väčšie poznanie vlastných silných stránok, zvýšenie profesionálnej sebadôvery, ale najmä radosti z práce.
 • Chceme vás naučiť nebáť sa skúšať nové veci, ale i zlyhávať – chyby nám pomáhajú rásť.
 • Chceme, aby ste mali z práce v DO FÉNIX radosť a nie frustráciu z administratívy

Čo  potrebujete dať?

 • Váš čas, dôveru k mentorovi a ochotu spoločne premýšľať

Aké balíčky ponúkame? Balíčky mentoringu ktorý poskytuje grémium mentorov:

 • Legislatíva DO FÉNIX a OZ
 • Podujatia v DO FÉNIX
 • Tee-pee
 • Ako získať finančné prostriedky, zdroje financovania
 • Základy účtovníctva

Ako sa môžete prihlásiť?

Prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete tu: Prihláška na mentoring
Máš otázky? Kontaktuj nás e-mailom na: fenix@do-fenix.sk, alebo prostredníctvom otázkomatu na našej webovej stránke www.do-fenix.sk a my ti ochotne poradíme.


Chceš sa stať mentorom? Si skúsený predseda ZO?

Čo je to mentoring?

Mentoring je spôsob alebo proces, pri ktorom môžeš rozvíjať a posunúť sa vpred pod vedením odborníka. Žiadosť o mentoring v mentorskom programe DO FÉNIX  schvaľuje vždy grémium mentorov.

Kto môže byť mentor?

Mentor je osoba, ktorá počas procesu mentoringu odovzdáva svoje poznatky , vedomosti a   skúsenosti mentorovanej osobe (mentorovaná osoba = mentee), sprevádza ju, inšpiruje,  motivuje, informuje a vzdeláva, aby dosahovala stanovené ciele rýchlejšie a efektívnejšie.

 • Mentor ovláda základné princípy komunikácie, pedagogiky či psychológie,
 • Mentor potrebuje vedieť počúvaťodovzdávať efektívnu spätnú väzbu,
 • Mentor má prirodzenú autoritu a s mentorovanou osobou si vytvoriť profesionálny vzťah založený na dôvere.
 • Mentor vidí zmysel v odovzdávaní svojich skúseností a znalostí ostatným a pomáhajú im tak rásť, prípadne sa vyvarovať chýb.
 • Mentor je ochotný veľa sa pýtať, sústrediť sa na potreby mentees, rozvíjať ich silné aj slabé stránky.
 • Pre mentora sú dôležité hodnoty a nápaditosť

Prečo sa stať mentorom DO FÉNIX?

Ak sa staneš mentorom, staneš sa tiež súčasťou grémia mentorov –  komunity skúsených dobrovoľníkov. Získaš aj nové podnety pre tvoje samovzdelávanie či kariéru a môžeš postupne zdokonaľovať svoje poznatky.

Ako na to?

Ak sa chceš stať mentorom, odovzdávať svoje znalosti a pomôcť nám zaškoliť nových dobrovoľníkov v DO FÉNIX,  sú na to potrebné tieto kroky:

 1. Požiadaj o zaradenie do grémia mentorov, napíš v akej  z 5 tém sa cítiš doma  a vytvoríme Ti  profil mentora;
 2. Na vyplnení si daj, prosím, záležať. Pomôže ti to získať záujem menteeho;
 3. Tvoj mentorský profil zverejníme;
 4. Prečítaj si pozorne príručky pre mentora, ktoré nájdeš Ti zašleme;
 5. Ústredie DO FÉNIX posunie žiadosť o mentoring grémiu mentorov. Sám si môžeš vybrať koho budeš mentorovať, podľa svojich časových možností, skúseností s mentoringom, témy mentoringu , záujmov a podobne;
 6. Dohodnite si konkrétne podmienky mentoringu, stanovte si spoločne jasné ciele;
 7. Nastav si aj ty svoje ciele ako mentor, aby mohol byť proces prospešný obojstranne – napríklad počúvanie, alebo zlepšenie v dávaní spätnej väzby;
 8. Komunikovať môžete priamo cez chat , prípadne telefonicky, alebo cez iné kanály – vopred sa na tom dohodnite;
 9. K ukončeným mentoringom Ťa budeme žiadať o spätnú väzbu pre nás, aby sa aj táto platforma mohla vylepšovať;
 10. Po ukončení celej spolupráce s daným konkrétnym menteem a po odovzdaní spätnej väzby Ti  bude vyplatená odmena podľa dĺžky a kvality mentoringu.

Naši mentori majú možnosť poskytovať jednorazové konzultácie aj dlhodobú spoluprácu – 3, 12 mesiacov. Každý si sám vyberie, aká dĺžka spolupráce mu vyhovuje a uvedie to v prihláške. Ak váhaš, či ísť do toho, nemaj obavy. Mentorom sa môže stať v podstate ktokoľvek s praxou vo funkcii predsedu základnej organizácie so znalosťami v problematike alebo osobnou skúsenosťou, ktorá môže niekomu pomôcť. Čiže potrebuješ hlavne chuť a ochotu.

Balíčky mentoringu ktorý poskytuje grémium mentorov          

 • Legislatíva DO FÉNIX a OZ
 • Podujatia v DO FÉNIX
 • Tee-pee
 • Ako získať finančné prostriedky, zdroje financovania
 • Základy účtovníctva

Ako sa môžete prihlásiť?

Prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete tu: Prihláška pre mentorov
Staň sa aj ty mentorom a poď nám pomôcť  vylepšiť procesy v DO FÉNIX. Máš otázky? Kontaktuj nás e-mailom na: fenix@do-fenix.sk, alebo prostredníctvom otázkomatu na našej webovej stránke www.do-fenix.sk a my ti ochotne poradíme.