V piatok 8.marca 2024 v Starej Turej oceňovali výnimočné osobnosti mesta. V priestoroch mestského úradu primátor mesta Leopold Barszcz udelil 8 ocenení jednotlivcom i kolektívom. Medzi ocenenými bol aj predseda našej základnej organizácie v Starej Turej, Peter Ištoňa. Cenu Osobnosť mesta získal za dlhoročnú aktívnu a tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mládežou a za aktívnu angažovanosť v meste.

Peťo, v mene Detskej organizácie FÉNIX Ti srdečne gratulujeme!