Milé základné organizácie,

Štátna ochrana prírody SR vyhlásila otvorenie 23. ročníka celoslovenského ekovýchovného programu Bocian, do ktorého sa môžete zapojiť i vy. Hniezdo bociana bieleho môžete pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Svoje najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde zapisujte do hniezdnej karty. Ku hniezdnej karte môžete priložiť fotky alebo videá. Hniezdnu kartu je potrebné zaslať elektronicky do 30. septembra 2024 vášmu regionálnemu koordinátorovi. O tom, ako pozorovať bocianov bielych, sa dočítate v Obrazovom manuáli spravodajcu bocianov bielych, ktorý obsahuje odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.

Podrobné informácie o ekovýchovnom programe spolu s kontaktmi na regionálnych koordinátorov programu nájdete na: https://www.sopsr.sk/web/?cl=21133.

Hniezdu kartu spolu s Obrazovým manuálom spravodajcu bocianov bielych si môžete stiahnuť tu: Bocian_Hniezdna_karta_interaktivna-1 / Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych

Zapojení pozorovatelia budú ocenení v novembri 2024. Všetci ocenení získajú od ŠOP SR hodnotné vecné ceny a diplom. Prajeme vám veľa zážitkov s bocianmi!