Základná organizácia Humenné – Šachy pozýva svojich členov na Reinter šachový festival 2024!

Festival trvá od 20.mája do 30.júna 2024 a je šachovou udalosťou roka v Prešovskom a Košickom kraji. „Šach je všetko – umenie, veda i šport„, v inšpiratívnom duchu tohto hesla sa festival tento rok nesie. Počas 6 týždňov sa účastníci ponoria do sveta šachu, ktorý spája umenie, vedu a šport do jedinečného zážitku. Festival ponúka pestrú paletu aktivít, ktoré budú pre členov zaujímavé i prínosné, keďže ich cieľom je odhaliť kúzlo spojenia šachu, vedy a umenia.

Špeciálne súčasťou Reinter šachového festivalu je aj vyhlásenie 1. ročníka výtvarnej súťaže s názvom „Môj šachový svet“.

Súťaž prebieha v dvoch kolách iba na východe Slovenska a to v troch kategóriách:
1. kategória – 1. – 2. ročník ZŠ
2. kategória – 3. – 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia

Súťažné práce  je potrebné zasielať do 10. júna 2024 na adresu: Šachy Reinter, Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné. Ceny autorom/autorkám víťazných prác budú udelené na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. júna v jedinej šachovej kaviarni na Slovensku- kaviarni Check#Mate! v Humennom.

Bližšie informácie o festivale aj kompletný program pre širokú verejnosť nájdete na internetovej stránke www.sachy.reinter.sk

Festival organizuje Šachy Reinter n.o. v spolupráci s generálnymi partnermi Reinter s.r.o. a DO FÉNIX Humenné Šachy, s finančnou podporou Nadácie SPP.