Akreditované vzdelávanie Mladý vedúci je plne obsadené. Po ukončení podávania prihlášok a výbere sme uzavreli finálny počet 15 účastníkov a účastníčok z ôsmich základných organizácií – Dubnica, Kráľová pri Senci, Košice Kisdyho, Košická Belá, Sečovce, Sobrance, Spišská Nová Ves a Zemplínska Teplica.

Na vzdelávanie sa prihlásilo 23 záujemcov a záujemkýň, z ktorých však mnohí /é nespĺňali podmienku veku, ktorá je na toto vzdelávanie stanovená 15-17 rokov. Veríme, že sa s mladšími z nich ešte v budúcnosti uvidíme.

Vzdelávanie Mladý vedúci sa tento rok uskutoční 1.-5.júla v PARK Hoteli Čingov pod vedením lektoriek Vladimíry Vávrovej, Michaely Revajovej, Márie Maňákovej a lektora Filipa Ragasa. So všetkými účastníkmi a účastníčkami sme v kontakte a veľmi sa tešíme na spoločné stretnutie!