Všetky aktivity s kráľom Daliborom, zbierkou hier a príručkou, ktorá vznikla k Letným školám školičkám, nájdete teraz v zaheslovanej časti našej webovej stránky. Dostane sa k nej cez kolonku „Pre predsedov“ v hornej lište, kliknutím na „Dôležité dokumenty“.

Aktivity a hry s kráľom Daliborom môžete využívať počas Letnej školy školičky ale aj pri iných podujatiach, či pri pravidelnej činnosti.