Lívia Valentová, predsedníčka ZO Držkovce, nám napísala krátky článok o bylinkovej záhrade, ktorej sa už niekoľko mesiacov s radosťou venujú malí i veľkí fénixáci a fénixáčky:

„My, fénixáci v Držkovciach, sme sa v  októbri 2023 zapojili do MINI PARTI projektu. Získali sme dotáciu 400€ a  vytvorili sme bylinkovú záhradu na dvore miestnej materskej školy. Zaobstarávaním potrebného materiálu sme poverili podnikateľa, pána Zulu v Tornali, ktorý je vlastníkom záhradkárskeho obchodu  pod menom ALUZ. Keď sa pán Zula dozvedel o činnosti DO FÉNIX, že deti v predškolskom veku sa budú venovať pestovaniu rastlín, veľmi sa mu táto myšlienka zapáčila. Ako poďakovanie za to, že sme ho oslovili, nám daroval navyše dva vyvýšené záhony a množstvo semien liečivých rastlín. V decembri sme organizovali prvé podujatie, kam sme pozvali aj rodičov našich detí, a žiakov a učiteľov miestnej základnej školy. Mali sme ochutnávku čajov, poznávačku/poznávanie liečivých rastlín a byliniek a zasiali sme prvé semienka do pohárov. Na jar, hneď ako nám to dovolilo počasie, poskladali sme na dvore vyvýšené záhony. Oslovili sme ďalšieho podnikateľa-poľnohospodára, pána Miklósa, ktorý má v Držkovciach firmu Agroder, aby nám daroval a doviezol zeminu. Pán Miklós pozná činnosť DO FÉNIX a rád nám pomohol. Zvyšok práce čakal na nás. S deťmi sme naplnili záhony, zasadili sme semienka, sadenice, sadzačky, polievali sme, čistili sme, upravovali sme. Dostali sme veľký kompostér od jedného nášho nemenovaného dobrodinca. Pritom sme sa dozvedeli množstvo vecí o tom, ako funguje príroda, kto je najvytrvalejší z detí, kto je najsilnejší, a prišli sme aj na to, že naše najmenšie trojročné detičky vedia pomôcť pri pestovaní. Práve oni sa starajú o zavlažovanie rastliniek. V záhonoch máme mätu, medovku, jahody, saturejku, nechtík, oregáno, ale okrem byliniek máme zasadenú papriku, paradajku, cibuľu, fazuľu, cviklu, kaleráb a smradošky.“

Komu za to môžeme ďakovať? Detskej organizácii FÉNIX, ktorá nám okrem poskytovania financií pomáhala v každej fáze. To, aká je prospešná jej činnosť sa dá dokázať aj na tom, ako reagovali tí, ktorých sme oslovili, aby nám poskytli pomocnú ruku. Už sa tešíme na ďalšiu výzvu a vyzývame aj ostatných: smelo sa zapojte do MINI PARTI Projektu!“

Práve vďaka vašim skvelým nápadom a úsiliu sú fénixácke projekty také skvelé! Ďakujeme!