Autor: Ústredie


Poď na PARTI projekt

Máte chuť participovať vo svojom okolí a niečo zameniť? Máte dobré nápady a zaujíma vás čo je participatívny rozpočet? Tak sa zapojte sa do PARTI projektu. Projekt je určený pre max. 7 ZO, ktoré sa prihlásia zaslaním prihlášky e-mailom na adresu spravnecentrum@do-fenix.sk Prihlasuje sa koordinátor nad 18 rokov + 2 členovia vo veku […]


DO FÉNIX Galanta v Energolande

Na predposledný februárový deň sme si naplánovali neformálne, zážitkové vzdelávanie v oblasti prírodných vied. Navštívili sme  informačné a vzdelávacie centrum Energoland pri jadrovej elektrárni v Mochovciach. Deti mali možnosť formou hry a prehliadkou interaktívnych exponátov získať potrebné informácie o rôznych energiách, o ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Deti boli […]


Blíži sa valné zhromaždenie

22. – 24. 5. 2020 sa bude konať v Snine Valné zhromaždenie DO FÉNIX. Tomu predchádza zasadnutie Rád základných organizácií, na ktorých by ste mali zhodnotiť svoju činnosť, zamyslieť sa nad tým, čo by ste v ďalšom období chceli dosiahnuť a zvolíte si vedenie svojej ZO (predsedu/predsedníčku, hospodára/hospodárku a revízora/revízorku) a tiež delegáta, […]


Ekotrhy (nielen nápadov)

Letný zážitkový kurz sa ponesie v znamení spoznávania prírody, tvorivosti a ekológie. Aj tento rok otvorí svoju náruč pre účastníkov zážitkového kurzu Vihorlat resort na Sninských rybníkoch. Na deti čaká veľa zaujímavých aktivít, tvorivých dielní, práca s kreatívnym materiálom, ale aj práca s odpadovým materiálom.Spoločne budeme spoznávať prírodu a čo to sa naučíme […]


Staň sa mladým vedúcim

Máš chuť rozšíriť svoje vedomosti, získať nové informácie o práci s deťmi v neformálnom prostredí? Chceš zažiť aktivity, naučiť sa nové hry, vedieť pracovať so skupinou, dozvedieť sa čo to zo psychológie, pedagogiky, o neformálnom vzdelávaní, či projektoch? Ak áno, tak SAVE THE DATE a vidíme sa 6.-10.7.2020 v Modre. Neformálne akreditované vzdelávanie […]


Netreba veľa. Eko rok v DO FÉNIX

Rok je v plnom prúde a my sme už aj zabudli na začiatok roka, kedy si mnoho z nás dáva predsavzatia, plánujeme, čo všetko spravíme a zmeníme. Aj my sme si dali výzvu v DO FÉNIX. Ku koncu roka 2019 sme sa ako Ústredie, zapojili do ambasádorského projektu Kancel bez koša, ktorý organizuje […]


2% pre DO FÉNIX

Radi by ste podporili našu činnosť, aktivity a projekty? Môžete nám venovať 2%, ktoré nám v práci s deťmi a mládežou veľmi pomôžu. V súčasnosti máme vyše 7500 členov. Informácie o našej organizácii nájdete tu, na našom webe. Naším zámerom je pomáhať deťom a mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro […]


Školenie predsedov a predsedníčok DO FÉNIX

13.-14.3.2020 sa bude konať v Snine školenie predsedov a predsedníčok základných organizácií DO FÉNIX Košického a Prešovského kraja. Ak by mal záujem niekto z iného kraja, obratom kontaktujte ústredie DO FÉNIX. Ďalšie školenia, v iných častiach Slovenska, budú prebiehať počas roka.