Autor: Ústredie


Tretí deň Letnej školy školičky v Krásnohorskom Podhradí

V priebehu tretieho dňa Letnej školy školičky sme sa presunuli na Dolný Gemer. Cieľom bolo zdokonaliť sa v čítaní s porozumením a zároveň spoznávať flóru, faunu a geológiu Národného parku Slovenský kras. Zvolili sme si netradičný spôsob učenia sa zo zážitkov. Počas turistickej prechádzky Národnou prírodnou rezerváciou – Zádielska tiesňava, bolo úlohou žiakov […]


Druhý deň Letnej školy školičky v Krásnohorskom Podhradí

Včera pokračovala Letná škola, školička v Krásnohorskom Podhradí druhým dňom. Vybrali sme sa na Horný Gemer, kde sme sa venovali spoznávaniu živej a neživej prírody. Absolvovali sme prehliadku jedinečnej Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Žiaci počas výkladu boli veľmi pozorní, o čom sme sa presvedčili pomocou pracovného listu, v ktorom správne zodpovedali otázky o vzniku, […]


Predstavujeme Vám nových mladých vedúcich

Tento rok do našich radov pribudlo 12 mladých ľudí. Vybavili sa kompetenciami a v batohoch im nechýba ani odvaha.  Veríme, že sa spolu vidíme na našich podujatiach. Na chate Zoška sa 6.-10. júla konalo akreditované vzdelávanie Mladý vedúci. Dvanásť mladých ľudí prišlo so svojimi očakávaniami, aby získali nové informácie, zručnosti, vyskúšali si nové aktivity, naučili […]


Letná škola školička v Rožňane

Prvý deň Letnej školy školičky je úspešne za nami. Doobeda sme sa zoznámili, hravo vzdelávali a rozvýjali svoje zručnosti. Venovali sme sa problematike so slovenským jazykom, geografii a etickej výchove. Popoludní sme mali taktiež pestro. Zatiaľ čo skupinka najstarších detí navštívila galériu, a zachraňovali kráľovstvo kráľa Dalibora, tak menšie deti kreslili na kamene […]


Letná škola školička v Krásnohorskom Podhradí

Pod hradom Krásna Hôrka sa dnes, po krátkom letnom spánku otvorili brány školy pre poznaniachtivé deti z Detskej organizácie FÉNIX.Celý týždeň Letnej školy, školičky budeme spoznávať región Gemera.V pondelok sme sa zamerali na dejiny a geografickú polohu regiónu. V podaní pána riaditeľa sme si vypočuli prednášku o histórii hradu Krásna Hôrka a virtuálne […]


Letná škola školička

Dnes začína v Rožňave a v Krásnohorskom Podhradí projekt Letná škola školička. Celý týždeň sa búdú naši fénixáci v dopoludňajších hodinách vzdelávať a rozvýjať svoje zručnosti, riešiť matematické úlohy, budú sa venovať predmetom, ktoré im robia ťažkosti a v popoludňajších hodinách sa budú snažiť o záchranu Zeme kráľa Dalibora. Budú bojovať proti závisti, […]


Letná škola školička v Handlovej

V Handlovskom Fénixe to už týždeň hučí ako vo včeľom úli. Hoci sú prázdniny, školou sa rozlieha detský smiech a tabule sú ešte vždy popísané. My, Fénixáci a pedagógovia sme tu dali hlavy dokopy a vytvorili unikátne spojenie. Zapojili sme sa do Letnej školy školičky. Doobeda trávime náš čas blokovým vyučovaním a poobede […]