Autor: Ústredie


Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO v Prešove

Aktuálna pandemická situácia, spôsobená korona vírusom naše aktivity opäť presunula do online priestoru. Online svoju mládežnícku konferenciu IDEM DO TOHO zorganizuje aj ZO Prešov. Počas dvoch dní – 21.-22.10.2020 sa budú venovať téme zdravého životného štýlu. Pripoja sa k nim dokonca aj dvaja hostia – Mgr. Juraj Skrip a Mgr. Jakub Gondžúr, ktorí […]


Spolu proti korone – začíname!

Pandemická situácia spôsobená korona vírusom sa opäť zhoršuje. Aj preto sme sa rovnako ako na jar rozhodli prejsť s našimi aktivitami do online priestoru. Spolu proti korone je nový projekt DO FÉNIX, ktorý štartuje práve dnes 12.10.2020. Počas niekoľkých týždňov, od októbra až do decembra, vám každý týždeň budeme prinášať nové výzvy, nápady […]


Dištančná forma činnosti

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. Z tohoto dôvodu sa krúžková činnosť DO FÉNIX pozastavuje a bude sa uskutočňovať dištančnou formou. Toto […]


Čitáreň v škole

Všetci chceme, aby naše deti veľa čítali. Vieme, že knihy sú pre ne všeobecne prospešné od útleho veku až do dospelosti. Čítaním si rozvíjajú jazykové a kognitívne zručnosti, budujú slovnú zásobu, motiváciu, pamäť. Čítanie kníh vytvára silný základ pre ich úspech v škole, od prvého ročníka až po univerzitu. Ak chceme, aby si […]


Česť jeho pamiatke

So zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 6.10.2020 navždy opustil zakladateľ DO FÉNIX, pán doc. PhDr. Ľudovít Lupták CSc. Česť jeho pamiatke.


Zrušenie Valného zhromaždenia DO FÉNIX

Vážení delegáti, boli ste zvolení Radami ZO ako delegáti na Valné zhromaždenie DO FÉNIX, o.z., ktoré sa malo konať v termíne 16. – 17. 10. 2020. Výnimočná situácia si žiada výnimočné riešenia a preto sme vzhľadom na pandemickú situáciu a výnimočný stav v SR toto zasadnutie odložili na obdobie, kedy bude priaznivejšia situácia. […]


Parti projekt sa začal!

Aj tento rok bude Parti projekt! Druhý ročník sme odštartovali úvodným školením, žiaľ iba ONLINE. Do projektu sa prihlásilo 8 základných organizácií. Deti, mladí ľudia si budú navrhovať projekty, realizovať kampane, hlasovanie, získajú informácie a spoznajú, čo je to participatívny rozpočet v praxi a nakoniec si zrealizujú víťazný projekt, na ktorý majú možnosť […]


Realizácia činnosti v DO FÉNIX podľa platných epidemiologických opatrení

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 budú základné prevádzkové podmienky Základných organizácií v Detská organizácia FÉNIX, o.z. upravené. 1.10.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva nové opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť a dodržiavať ich pri realizácií činnosti. Základné organizácie, ktoré realizujú svoju činnosť na základných, alebo stredných školách môžu vykonávať svoju činnosť v prípade, […]