V roku 2009 vznikol v Detskej organizácii FÉNIX, o.z. projekt Okuliare pre Afriku. Myšlienkou tohto projektu je pomáhať druhým, viesť deti k zodpovednému zmýšľaniu, motivovať ich, aby aj malými krokmi pomáhali a boli aktívni. Zároveň ich projekt vedie k ekologickému prístupu – využitie pre nich nepotrebných okuliarov pre tých, ktorí ich potrebujú. Okuliarov postupne pribúdalo, rozšírili sa rady  ľudí, ktorí zbierali okuliare aj spolupracujúcich partnerov. Do projektu sa zapájajú naše Základne organizácie a naši českí partneri RADAMBUK a Deti Řepice. Okuliare sa zbierajú na podujatiach, v školách, robia sa kampane s cieľom vyzbierať okuliare pre tých, ktorí ich potrebujú. K tomu, aby sa tieto okuliare dostali tam kde je to potrebné, vznikla v roku 2015 spolupráca a partnerstvo s Lions Clubs International District 122. Vďaka nim sa aj my môžeme zapájať do Celosvetového programu Lions Recycle For Sight. Zbierka je v rámci  organizácie stále aktuálna a pravidelne odovzdávame Lions škatule  plné okuliarov.

Ak máte doma staré okuliare, ktoré nepotrebujete, tak ich môžete odovzdať na niektorej z našich ZO alebo zaslať na Ústredie DO FÉNIX.