Detská organizácia Fénix Galanta s predsedníčkou Mgr. Teréziu Puterovou samostatne funguje len od roku 2017, avšak za ten čas už toho veľa stihli. Ešte predtým, takmer od vzniku Detskej organizácie Fénix spolupracovali so základnou organizáciou Sládkovičovo. Od osamostatnenia a založenia vlastnej základnej organizácie sa členská základňa galantských fénixákov stále rozširuje. V súčasnosti má už stovku členov a zameriava sa najmä na zmysluplné trávenie voľného času detí. V Galante organizujú výlety, návštevy divadla či turistické vychádzky. V spolupráci s klubom detí pri ZŠ G. Dusíka organizujú najrôznejšie kultúrne a športové akcie, karnevaly, tvorivé dielne a vystúpenia speváckeho zboru Severáčik. Ten vystúpil s koledami aj na námestí a s kolekciou vinšov a vianočných piesní spríjemnil sviatky aj seniorom v dome sociálnych služieb Pátria. Aj počas pandémie nezaháľali a zorganizovali projekt Rozhodli sme sa pomáhať, v ktorom zabezpečili ochranné a dezinfekčné pomôcky, šili rúška pre nemocnicu alebo zabezpečili Deň matiek a Deň detí online. Cez leto navštívili aj planetárium v Hlohovci či Atlantis v Leviciach. Najväčšou výzvou pre nich bola Letná škola školička a letný tábor v Piatrovej. Obe akcie dopadli výborne, deti spoznali kus Slovenska, zabavili sa a taktiež naučili veľa nového. Ich nielen letné aktivity majú veľmi dobrú odozvu ako od detí tak aj od rodičov.

Kontaktné údaje

Mgr. Terézia Puterová
Mierová 1454/10, 924 01 GalantaČlánky DO FÉNIX Galanta