Detská organizácia Fénix Jelka s jej predsedníčkou Zuzkou Kuldovou pracuje od roku 2010. V tom čase so zmenou profesijného pôsobiska prišiel aj nápad založiť novú základnú organizáciu práve na Základnej škole v Jelke. Členovia vo veku od 6 do 15 rokov spolu so staršími odchovancami sa venujú širokému spektru záujmovej činnosti vo viac ako 20 kolektívoch. Okrem športových ako napríklad kinball či florbal aj výtvarných, dramatických, ekologických a ochranárskych či dokonca tanečnom kolektíve. A práve spoločenským tancom sú v Jelke skutočne výnimoční, keďže v okolí tento druh činnosti pre deti nie je dostupný. Pravidelne každý piatok trénujú kroky a choreografie, ktoré neskôr predvádzajú na tanečných súťažiach. Každoročne usporiadavajú tanečnú prehliadku, kde sa v plnej kráse predvedú verejnosti. Horúce latinsko-americké tance ale aj klasika, nálada je vždy výborná a atmosféra veľkolepá. Zmysel svojej práce s deťmi vidia v aktívne využitom voľnom čase, s dobrými kamarátmi a výbornými zážitkami, zdôrazňujúc pravidelnosť a systematickosť. Nakoľko v Jelke je tiež značné množstvo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, formy neformálneho vzdelávania sú pre nich veľmi dôležité. Svoju činnosť spestrujú tiež výletmi do okolia, kde deti opäť získavajú nové vedomosti a zručnosti.

Kontaktné údaje

Mgr. Zuzana Kuldová
Školská 399/1, 925 23 JelkaČlánky DO FÉNIX Jelka