V Košiciach majú fénixáci naozaj množstvo svojich základní a ďalšou z nich je aj Detská organizácia Fénix Košice Sever. Predsedníčkou tejto základnej organizácie je Katka Pukanská, ktorej cieľom je spolu s deťmi aktívne tráviť voľný čas. Venujú sa rôznym športovým aktivitám ako turistike, lezeniu či cestovaniu a spoznávaniu Slovenska. K športovým aktivitám a hrám formou zábavy tu vedú aj deti so zdravotným postihnutím. Spoluorganizujú tiež rôzne podujatia ako napríklad Veľtrh voľnočasových podujatí, Vyber si svoj šport či detské lezecké tábory. V spolupráci s miestnou samosprávou organizujú informačné kampane pre deti z mesta aby rozšírili povedomie práve o týchto podujatiach.

Kontaktné údaje

doc. Ing. Katarína Pukanská, Phd.
Študentská 1, 040 01 Košice - SeverČlánky DO FÉNIX Košice Sever