Od januára roku 2015 je súčasťou celoslovenskej fénixáckej rodiny aj Detská organizácia Fénix Rožňava. V Rožňave Fénix pôsobí pod vedením predsedníčky Etelky Bučekovej na Základnej škole Zlatná 2. Aj vďaka tomu sú v neustálom kontakte s deťmi a mládežou, ktorú zapájajú do činnosti. Akcie, ktoré uskutočňujú sa zameriavajú najmä na spoznávanie okolia a poznanie a ochranu prírody. Ide napríklad o návštevy rôznych kultúrnych podujatí, turistiku po okolí ich pôsobiska a taktiež aj výlety mimo ich kraja. Takto navštívili aj krásne Bojnice, kde stihli vidieť ZOO aj rozprávkovú prehliadku Bojnického zámku. V Rožňave sa tiež snažia viesť deti k zdravému životnému štýlu a veľa svojich aktivít zameriavajú na zodpovedné správanie sa voči prírode. Počas turistík napríklad čistia okolie zberom odpadkov alebo v tvorivých dielňach vyrábajú ekologické nákupné tašky.

Kontaktné údaje

Mgr. Etela Bučeková
Zlatá 2, 048 01 RožňavaČlánky DO FÉNIX Rožňava