DO FÉNIX Snina2021-03-21T20:07:42+02:00

Dlhoročným a aktívnym členom celoslovenskej fénixáckej rodiny je aj Detská organizácia Fénix Snina. Tu je predsedom jeden úžasný, akčný a pre prácu s deťmi a mládežou zapálený človek – Jožko Talarovič. Spolu so svojou manželkou Ľubkou sa aktívne venujú propagácii ľudových remesiel počas folklórnych slávností v okolitých obciach regióne Zemplína. Ukážky tkania na krosnách a krosienkach, plstenie, spracovanie ovčej vlny na kolovrátku, práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu, ukážky kováčstva, drevorezby, výroby pastierskych píšťal, holubičiek z dreva, výroba košíkov, maľovanie ikon na sklo …a mnoho ďalšieho. To všetko sa naučili a ďalej odovzdávajú mladším generáciám s cieľom zachovať tieto tradičné slovenské remeslá. Detská organizácia Fénix Snina často hostí aj partnerov zo zahraničia z rôznych projektov. Jedným z nich bol napríklad projekt Interreg, kulinárne a tvorivé dielne a chovateľské dielne so zameraním na chov oviec. Každoročne tiež spolupracujú na organizácii letného zážitkovo-vzdelávacieho kurzu ústredia Detskej organizácie Fénix, ktorý už niekoľko rokov po sebe hostí Vihorlat resort na Sninských rybníkoch.

Kontaktné údaje

Mgr. Jozef Talarovič
Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina

Články DO FÉNIX Snina

Go to Top