Detská organizácia Fénix Vranov nad Topľou alebo aj Klub mladých dobrovoľníkov Fénix pracuje na Gymnáziu Cyrila Daxnera pod vedením jeho predsedníčky Ivetky Pribulovej. Už z názvu je zrejmé, že hlavným poslaním tejto základnej organizácie je dobrovoľníctvo. Venujú sa najmä dobrovoľníckym aktivitám pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Majú patronát nad komunitným centrom Európa v Čemernom pre rómske deti. Cieľom tohto centra a taktiež fénixákov z Vranova nad Topľou je spájať majoritu s minoritou. Medzi ich tradičné aktivity patrí napríklad Mikuláš v nemocnici pre deti s onkologickým ochorením, posedenie so seniormi či organizácia študentského plesu. V poslednom období sa tiež aktívne zaujímajú o tému ekológie a ochrany životného prostredia a spoluorganizovali akciu s názvom Poupratujme Vranov.

Kontaktné údaje

Mgr. Iveta Pribulová
Gymnázium Dr. C. Daxnera 88/3, 093 01 Vranov nad TopľouČlánky DO FÉNIX Vranov nad Topľou