Mesačný archív: november 2015


Mimoriadne valné zhromaždenie

Uplynulý víkend prebehlo mimoriadne valné zhromaždenie v Piatrovej. Formou verejného hlasovania tu bol zvolený nový predseda detskej organizácie FÉNIX, o.z. Ing. Norbert Škorvaga s účinnosťou od 1.1.2016.


Tu žijem, tu som doma

„Tu žijem, tu som doma – obec najlepšia pre deti“ je pracovný názov projektu, ktorý bude realizovať DO FÉNIX v roku 2016. Jeho úlohou je zviditeľniť činnosť DO FÉNIX v danej lokalite a v spolupráci s predstaviteľmi obce a obyvateľmi organizovať nezabudnuteľné podujatia.