Denný archív: 1. marca 2016


Zúčastnili sme sa QUO VADIS

V dňoch 22.-24. 1.2016 sa v rámci projektu ERASMUS + stretlo 32 vedúcich mládežníckych a detských kolektívov v Rytířsku, aby spoločne debatovali o Brezových lístkoch, Galénovom nadačnom fonde a Medzigeneračnom učení. Bolo to už druhé stretnutie v rámci tohto projektu.