Denný archív: 25. apríla 2016


Spoznávame sa: Dušan KLAS, zástupca primátora mesta Handlová

8.marca 1376 kráľ Ľudovít I. Veľký vydal pre osadníka Henricha Krickera zakladajúcu listinu, aby na mieste zvanom Krásny Les (Seperdeo) svoj dom a osadu mohol založiť a množstvom ľudí ju zaplniť. Bol tu len les, krásny – SEPERDEO VITA. Čistá panenská príroda. Prvé správy o uhlí sa objavili až v druhej polovici 18-tého storočia, kedy sa […]