Denný archív: 16. mája 2016


Spoznávame sa: Pavol DŽURINA, primátor mesta Sobrance

Archeologické vykopávky dosvedčujú osídlenie už v neolite. Prvá písomná zmienka pochádza z konca júla v roku 1284 (pod menom Vasaros Tyba). Druhá písomná zmienka je z 16. augusta 1334 (podľa niektorých je tento údaj mylný). Mestské právaboli udelené v roku 1351. Počas prvej Česko-slovenskej republiky a znovu od roku 1996 boli Sobrance okresným mestom. […]