Denný archív: 23. mája 2017


Akreditované vzdelávanie Manažment detských organizácií

Ponuka vzdelávania (nielen) pre predsedov základných organizácií DO FÉNIX Chcete si rozšíriť základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s deťmi a mládežou? Detská organizácia FÉNIX, o.z. pripravila pre Vás akreditované vzdelávanie Manažment detských organizácií. Prvé stretnutie sa uskutoční v termíne 9. – 11. 7. 2017 na Sninských rybníkoch.