Zaujíma ťa valašská kultúra a chceš sa o nej dozvedieť viac?

Máš zaujímavý nápad, ktorý  druhým pomôže a rozšíri obzory?

Dokážeš nájsť dobrovoľníkov, ktorí pomôžu nápad zrealizovať?

Postačí ti na to 2000€?

Toto sú 4 dôležité otázky, ktoré si treba ujasniť predtým ako nám pošlete svoj projekt. Trasa valašskej kultúry je projekt spolufinancovaný Európskou Úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Detská organizácia FÉNIX Snina je jedným z 10 partnerov.

 

CIEĽ:

V regióne Horný Zemplín a Horný Šariš priblížiť najmä mladým ľuďom a deťom problematiku ovčiarstva, pastierstva, chovu oviec a súvisiacich  ľudových tradícií a remesiel. Zmapovať ovčiarstvo v regióne a poukázať na vymierajúce tradície. Ďalším cieľom je podporiť rôzne inovatívne metódy  neformálneho vzdelávania prostredníctvom aktivít občianskych združení a neformálnych skupín.

V rámci tejto výzvy bude v r. 2018 prerozdelených 20 000€.

KTO:

O grant sa môžu uchádzať občianske združenia a neformálne skupiny,  ktoré pôsobia v oblasti Horného Zemplína a Horného Šariša.

KOĽKO:

Výška grantov poskytnutých  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v projekte  Trasa valašskej kultúry v každom kole predstavuje sumu 2.000,-€ pre jeden projekt.

KEDY:

21.12. 2017,  uzávierka pre podávanie žiadostí

 

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete vo výzve a metodickej príručke.

 

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu telefonicky a mailom : Mgr. Eva Pintérová, fenix@do-fenix.sk, 0910 929389

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu osobne: Mgr. Jozef Talarovič,  Snina, Gagarinova 1559/4, 0917 425648, snina@do-fenix.sk

 

Výzva: Súťaž o najlepšie iniciatívy zdola

 

Metodická príručka – Na čo je možné použiť grant

Formulár projektu – zámer