Denný archív: 2. mája 2018


MAGICKÁ 8: VIII. Zadanie – Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

A je to tu – ôsma časť Magickej 8, tentoraz na tému kultúry a umenia. Aktivity z YouthPass sú stavané tak, aby sme využívali kreatívne spôsoby vyjadrovania svojich nápadov pomocou hudby, literatúry, divadla a všetkých dostupných prostriedkov. Budeme sa sústrediť na pochopenie kontextu našej kultúry, no aj kontextu iných kultúr. Without ART, Earth […]