Denný archív: 17. júna 2019


DO FÉNIX Handlová na medzinárodnej konferencii Europe Goes Local

Od roku 2017 v 22 štátoch Európskej únie prebieha projekt Europe Goes Local. Projekt je zameraný na podporu práce s mládežou na lokálnej úrovni. Na Slovensku sa do neho zapojilo 8 tímov zo 7 siedmich samospráv. Počas trvania projektu bol Handlovsko – Fénixácky tím na štyroch školeniach. Teraz, keď sa projekt blíži ku […]