Denný archív: 9. decembra 2019


Galanta + Levice

V sobotu 7.12. 2019 sme uskutočnili našu spoločnú akciu v Leviciach. Jej cieľom bolo nadviazať spoluprácu s novovzniknutou základnou organizáciou, rozvíjať kompetencie detí v oblasti vnímania a chápania kultúry národa, poznania svojej krajiny a jej histórie a pestovanie vzťahuk prírodným hodnotám. Návšteva SŠ mala tiež prispieť k správnej voľbe budúceho povolania, rozvoju technických […]