Denný archív: 24. júla 2020


Predposledný deň Letnej školy školičky v Galante

Štvrtý deň Letnej školy školičky v Galante bol veľmi pestrý a zaujímavý. Prvé hodiny sme strávili v škole. Učili sme sa o živote v meste a regióne. Témou dňa bol Neporiadok verzus poriadok. Hrali sme hry Scrabble a Tangramy, pri inej hre sme sa učili recyklovať odpad a hľadali sme veci podľa abecedy. […]