Denný archív: 5. októbra 2020


Zrušenie Valného zhromaždenia DO FÉNIX

Vážení delegáti, boli ste zvolení Radami ZO ako delegáti na Valné zhromaždenie DO FÉNIX, o.z., ktoré sa malo konať v termíne 16. – 17. 10. 2020. Výnimočná situácia si žiada výnimočné riešenia a preto sme vzhľadom na pandemickú situáciu a výnimočný stav v SR toto zasadnutie odložili na obdobie, kedy bude priaznivejšia situácia. […]