Minulý rok udelila Platforma dobrovoľníckych centier značku kvality “S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkam to vieme” pre DO FÉNIX.

Značku kvality sme na základe tohto štatútu udelili prvým trom Základným organizáciam a Značka kvality zlepšuje aj postavenie organizácie.

GRATULUJEME
– DO FÉNIX Stará Turá
– DO FÉNIX Dubnica nad Váhom
– DO FÉNIX Košice

Určite sú aj ďalšie Základné organizácie, ktoré dobre fungujú a bolo by pre vás napredujúce získať titul „Značka kvality“

Základné organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do dobrovoľníckeho programu, zlepšovať svoju kvalitu a umožniť svojim dobrovoľníkom získať certifikát za ich dobrovoľnícke zručnosoti nám môžu napísať na terka@do-fenix.sk

Značku kvality prideľujeme priebežne a môžete sa o ňu uchádzať počas celého roka.

Viac informácií TU: