Pri príležitosti 30. výročia založenia DO FÉNIX lámeme rekordy.

Pokúsime sa prekonať všetky rekordy v našej Fénixáckej knihe rekordov.

Spoločne sa pozrime na tie prvé.

Prvým rekordom je rekord zo 16.9.2011 a uskutočnil sa v Opatovej. Rekord bol zameraný na prekonanie „Koľko Fénixákov sa zmestí na jednu stoličku?“ Čo myslíte, koľkí si sadli? Na jednu stoličku si sadlo až neuveriteľných 95 účastníkov!

 

Teraz sa pozrieme, ako sa darilo prekonávať rekordy v ZO Zemplínska Teplica. Ich rekord bol zaznamenaný 28.10.2011 a podávali stojac vedľa seba Hallowensku tekvicu primeranej veľkosti, položenej na polievkovej lyžici a podávali si ju popod vystretú nohu, v limite 10 minút. Ak tekvica spadla, začínali od začiatku. Stratili ste sa v tom? Nevadí, pokúste sa rekord napríklad prekonať. Fénixákom zo ZO Zemplínska Teplica sa podarilo za 10 minút podať tekvicu medzi 25 účastníkmi.

Prihlasovanie na prekonanie rekordov, alebo vytvorenie nového rekordu bude prostredníctvom google formulára TU. 

Pre viac informácií o podmienkach lámania Fénixáckých rekordov nájdeš v článku TU.