Aj v roku 2022 spustilo MŠVVaŠ nové programy pre mládež, ktoré vychádzajú zo Stratégie SR pre mládež. Grantové výzvy slúžia na napĺňanie Strategického plánu DO FÉNIX a jej strategických cieľov. Aj vy máte možnosť zapojiť sa do grantovej výzvy a získať grant na projekt vašej základnej organizácie. Grantové výzvy budú opäť prebiehať v 2 kolách a budete mať možnosť vybrať si z 5 vypísaných grantových tém. Výber základných organizácií bude mať na starosti komisia, ktorá zabezpečí transparentnosť v prerozdeľovaní prostriedkov.

Grantové témy pre rok 2022: 

  • Škola inak – prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania (workshopy, školenia pre vedúcich a pedagógov, podpora tvorivej a projektovej práce detí a mládeže a iné)
  • DOBRObranie – vedenie detí a mladých ľudí k dobrovoľníctvu vo svojom okolí (dobrovoľnícke aktivity, spájanie sa s ďalšími dobrovoľníckymi iniciatívami a iné)
  • IT si pripojený / pripojená – rozvoj grafických, počítačových a technických zručností (workshopy, aktivity na podporu mladých blogerov či youtuberov a iné)
  • Zdravie a zdravý životný štýl – podpora detí a mladých ľudí v oblasti duševného, fyzického a sociálneho zdravia (voľnočasové aktivity, športové podujatia, aktivity na podporu aktívneho trávenia voľného času a iné)
  • Poď medzi nás – začleňovanie detí odídencov z Ukrajiny do činnosti DO FÉNIX vo svojom okolí (inkluzívne aktivity, aktivity zamerané na spoznávanie, prepájanie kultúr či jazyka a iné)

Pre obe grantové kolá je schválená suma 6000 € (3000 € v 1. kole a 3000 € v 2. kole). Finančné prostriedky na jeden grant sú v maximálnej výške 600 € a jedna ZO sa môže uchádzať o grant iba v jednom kole a v jednej zvolenej téme. Vybrané základné organizácie musia splniť vopred určené podmienky, s ktorými budú oboznámené a zúčastniť sa na úvodnom a záverečnom online stretnutí. Všetky dôležité informácie ohľadom grantových výziev nájdete v Hermese, rovnako tak aj formulár pre napísanie projektu. V prípade nejasností nás kontaktujte na e-mailovej adrese fenix@do-fenix.sk 

Formulár na podávanie projektov v rámci grantovej výzvy:

Prezentácia o grantových výzvach so všetkými podrobnými informáciami: Grantové výzvy

Dôležité dátumy: 

1.grantové kolo 

Celková suma určená pre projekty v 1. grantovom kole: 3000 €
Termín na podávanie projektov: 20. – 30. jún 2022
Realizácia projektov: 1. júl – 15. september 2022 
Vyhodnotenie projektov: 25. september 2022 
Zhodnotenie projektov realizovaných v 1. grantovom kole: 30. september 2022

2.grantové kolo 

Celková suma určená pre projekty v 2. grantovom kole: 3000 €
Termín na podávanie projektov: 2. – 15. september 2022 
Realizácia projektov: 15. september – 15. november 2022
Vyhodnotenie projektov: 30. november 2022 
Zhodnotenie projektov realizovaných v 1. grantovom kole: 7. december 2022