Už tento týždeň, v dňoch 23.-29.júna sa bude konať Týždeň dobrovoľníctva. Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Heslom ročníka 2023 je „ZAČNIME LETO DOBROM“.

Kto sa môže zapojiť? Zapojiť sa môže každý.

Ako sa zapojiť? V tomto týždni spraviť dobrovoľnícku aktivitu. Prinášame Vám jednoduché námety. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách. Aktivity sú označené hviezdičkami a odstupňované od najľahších na realizáciu po náročnejšie. (* – nízka náročnosť, ** – stredná náročnosť, *** – vysoká náročnosť). Materiál s aktivitami nájdete v prílohe, tu: Aktivity k Týždňu Dobrovoľníctva

Foto, video z vašich aktivít pošlite na mail sutaze@do-fenix.sk alebo international@do-fenix.sk zverejníme na našom webe.