Máme za sebou Letnú školu školičku v Jelke, ktorá odštartovala tohtoročné letné školy školičky. Žezlo tento týždeň preberajú ďalšie základné organizácie v rôznych kútoch Slovenska. Skvelý týždeň majú pred sebou Fénixáci v Galante, Gemerskej Polome, Tornali, Rožňave a Krásnohorskom Podhradí.

O tom, ako dnes odštartovali Letnú školu školičku nám napísala aj vedúca Janka Majorošová z Tornale.

„Dňa 10.7.2023 sme začali LŠŠ s názvom „ Z rozprávky do rozprávky“. Našu LŠŠ organizujeme prvý rok s podporou pani riaditeľky nášho zariadenia. Na úvod sme začali rozprávkou „ Šípová Ruženka“, kde si deti vypočuli a následne rozprávku reprodukovali pomocou obrázkov. Poznávali písmená a hľadali slová na hlásku. Identifikovali začiatočné hlásky a hľadali na ne slová. Oboznámili sa s kolovrátkom a mohli si vyskúšať prácu s krosnami. Deťom sa aktivity veľmi páčili. Celý deň sa niesol v znamení radosti a tvorivej atmosféry.“

Letná škola školička začala aj v Rožňave. Ich aktivity môžete sledovať aj na Facebookovom profile DO Fénix Rožňava

„Dnes sme odštartovali 1. deň letnej školy v hojnom počte. Nezaháľali sme a venovali sme sa informatike, zdravej strave, etickej výchove či prírodovede, ale aj tvorivým aktivitám. V areáli školy sme objavovali čaro prírody, v spolupráci s Aj ty v IT sme sa venovali aj robotike.  V tvorivých dielňach Baníckeho múzea v Rožňave sme si vyrobili bábky a pozreli sme si aj aktuálne výstavy. Navštívili sme aj Gemerskú knižnicu v Rožňave kde sme si precvičili našu čitateľskú gramotnosť, riešili sme hádanky aj tajničky. Najstarší si dokonca vytvorili vlastné divadlo. A dokázali sme z peny na holenie napiecť aj torty! No vôbec sme sa nebudili o čom svedčí aj galéria fotiek.“

Letná škola školička v našej novovzniknutej základnej organizácii v Gemerskej Polome, kde ju organizujú v spolupráci s miestnou farou.

„Prvý deň Letnej školy školičky začal zápisom detí, ktorý pokračoval zoznamovacími aktivitami (napr. deka, nájdi toho kto,….). Deti sa zoznámili s hlavnou témou dňa láskou k Bohu a neviditeľnou Christou, ktorá deťom porozprávala svoj životný príbeh o láske. Všetkých jej príbeh zaujal. S radosťou sa rozdelili do troch skupín a  prijali 12 táborových pravidiel, ktoré boli ukryté na svetadieloch. Popoludní program pokračoval hymnou tábora a mexickým tancom. Nasledovala detská tvorba táborového maskota každej jednej skupiny. Na záver dňa hrali hru – Chyť vlamačov Neviditeľnej Christy a čítali si neviditeľnú poštu.“

O Letnej škole školičke nám napísala aj Jarka Gaálová z Krásnohorského Podhradia. Ich činnosť môžete sledovať na Facebookovom profile Do FÉNIX Krásnohorské Podhradie

„Dnes sme zahájili 4. ročník Letnej školy školičky. Zistili sme, že matematika vie byť aj zábavná. Zopakovali sme si názvy a charakteristiky priestorových a rovinných geometrických útvarov a následne sme vystrihnutím sietí a ich zlepením zhotovili kužele, kvádre, kocky a ihlany. Keďže v kráľovstve kráľa Dalibora budeme hľadať novú planétu pre život, využili sme dané priestorové útvary na zhotovenie rakiet. Pomohli sme Daliborovi pri balení a raketu sme vystrelili galaktickým povelom: „Leť Armstrongova raketa, leť, leť leť, len vo vesmíre sa nerozleť!“ Všetci sa už tešíme na nové pristátia, ktoré nás v priebehu týždňa čakajú!“