Od pondelka 3. júla až do piatka 7. júla sa 15 mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska spoločne vzdelávalo na akreditovanom vzdelávaní Mladý vedúci. Mladého vedúceho organizujeme už niekoľko rokov, počas ktorých sme vyškolili niekoľko stoviek vedúcich. Mladí vedúci sú dnes nápomocní na celoslovenských fénixáckych akciách či podujatiach základných organizácií. Tešíme sa, že o vzdelávanie je stále záujem a aj tento rok sa prihlásilo 15 detí zo Starej Turej, Galanty, Handlovej, Košickej Belej, Spišskej Novej Vsi, Humenného a Zemplínskej Teplice. Podujatie sa tento rok uskutočnilo v penzióne Marco Polo vo Vrútkach. Prečítajte si a pozrite, čo sa mladí vedúci počas týždňa naučili.

Fotoalbum z Mladého vedúceho nájdete na našom Facebooku, tu: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dofenix&set=a.670475111790584

Čo sa počas týždňa vo Vrútkach dialo nájdete aj vo výbere príbehov na našom Instagrame @do_fenix

V pondelok účastníkov vo Vrútkach privítali lektori Miška, Vladka, Maňa a Filip. Na úvod všetci spoločne absolvovali krátku zoznamovaciu prechádzku. Po večeri ich čakalo ďalšie zoznamovanie, určenie si pravidiel vzdelávania a úvodná evalvácia s Maňou.

V utorok na mladých vedúcich čakal prvý plnohodnotný deň, ktorý hneď od rána odštartovali naplno energizerom. Doobedie patrilo Miške, ktorá rozprávala o svojich skúsenostiach táborovej vedúcej. Čo sa deje v tábore, ako to vyzerá na poradách táborových vedúcich, čo je treba vedieť pri práci s malými deťmi, ako dôležitá je psychológia v tábore a mnoho ďalšieho. Z nadobudnutých vedomostí potom účastníci v skupinách vytvárali ideálneho mladého vedúceho so všetkými potrebnými vlastnosťami a tiež pripravovali vlastný tábor. Miška si neoddýchla ani poobede, keďže na účastníkov čakal jej obľúbený blok – Prvá pomoc a BOZP. Na praktické ukážky využila pekné počasie a tak mladí vedúci strávili čas aj na vzduchu. Práve tam pokračovala aktivitami a hrami na spoluprácu Maňa. Večer patril evalvácii a tancu. O kurz táborových tancov sa postaral lektor Filip. Tento nový prvok vzdelávania hodnotíme ako skvelý nápad. Užili si ho nielen účastníci, ale aj lektori :)

Streda patrila neformálnemu vzdelávaniu, o ktoré sa tento rok postarala Vladka. Mladí vedúci sa o využívaní neformálneho vzdelávania, rozdieloch a typických znakoch vzdelávali formou rôznych hier a aktivít – teda neformálnou formou. Po obede si niečo viac o projektoch a projektovom plánovaní povedali s Maňou a následne si vlastný projekt aj v skupinkách vytvorili. Hodnotiacu komisiu projektov potom doplnila aj Maťa, naša budúca nová kolegyňa, ktorá prišla na vzdelávanie naberať skúsenosti. „Hry, ako vzdelávacie aktivity“, tak znel predvečerový blok, ktorý viedla Vladka. Účastníci v ňom odprezentovali svoje pripravené hry a jednu z nich si aj zahrali. Večer žezlo opäť prebrala Maňa a komunikačné hry. Účastníci aj lektori spoločne naozaj efektívne komunikovali. Všetci si užili najmä aktivitu „Skryté vášne“, v ktorej o sebe mnohí prezradili bizarné zaujímavosti. Evalvácia prebehla v stredu formou Dixit kariet, čo je naozaj nádherný spôsob prejavu svojich emócií a citov.

Vo štvrtok bol plán jasný, návšteva Martina. Jediné, čo plány mohlo prekaziť bolo počasie. Doobeda to nevyzeralo najlepšie, no čas mladí vedúci trávili vnútri pri bloku „Základy psychológie a pedagogiky“ s Miškou. Pomerne náročnú tému si obľúbili, dávali pozor a aktívne kládli otázky. Spravili si test svojej osobnosti papierovou aj online formou. Po obede sa akoby zázrakom na oblohe objavilo slniečko, a tak účastníci spolu s lektormi vyrazili vlakom na výlet do mesta Martin. Tam si v skupinkách zahrali vopred pripravené mestské hry, prešli sa námestím a národným cintorínom a samozrejme nakúpili suveníry domov :)
Štvrtkový večer už akoby všetci tušili, že sa blíži koniec. Poriadne sa zabavili v aktivite Mission (Im)Possible a absolvovali záverečný test, ktorý všetci úspešne zvládli, tak že si následne prebrali aj osvedčenia. V ten večer padlo niekoľko veľmi pekných, emotívnych aj motivačných slov. Mladí vedúci dali tak svojim lektorom tú najlepšiu spätnú väzbu o tom, že si vzdelávanie nielen užili ale aj plne pochopili jeho význam.
Piatok hneď po raňajkách sa všetci rozlúčili a vybrali sa domov vlakmi. Skončilo sa tak ďalšie vzdelávanie, ktoré môžeme považovať za veľmi úspešné. Spoznali sme mnoho skvelých mladých ľudí, s ktorými sme sa určite nevideli naposledy a budeme sa na nich tešiť na ďalších akciách.