PARTI projekt v Zemplínskej Teplici prebieha bez komplikácií – šikovné deti spolu s ich šikovnými vedúcimi predložili štyri projekty, o ktorých sa hlasovalo.

Fénixáci si zvolili projekt Buď FITNESS, ktorý im bude prinášať väčšie možnosti rozličných športových aktivít. Deti tak budú mať priestor na rozvíjanie športových záujmov a zlepšovanie zdravia.

Vybraní členovia DO Fénix Zemplínska Teplica oslovili do projektu aj pána starostu – ten ocenil snahu fénixákov ale bohužiaľ im nemohol poskytnúť priestory, ktoré požadovali z dôvodu rekonštrukcie, ktorá tam momentálne prebieha.

Kroky fénixákov pokračovali k pánovi riaditeľovi Základnej školy Zemplínska Teplica, ktorý sa projektu potešil, prisľúbil priestor aj pomoc s realizáciou.

Momentálne fénixáci pracujú na dohodnutí pravidiel spolupráce so základnou školou, vytvárajú pravidlá pre využívanie športovej klubovne, čakajú na kuriérov s dodávkami a trpezlivo pripravujú nové priestory, v ktorých si čoskoro budú môcť zacvičiť.