Rozlet je nová mesačná korešpondenčná hra pre škôlkarov a školákov na prvom stupni, takže pre najmenších fénixáčikov. Každý mesiac rozšíri inú tému z našich výchovných programov Fénixovo v kocke o úlohy a námety na aktivity práve pre tieto vekové kategórie. Rozlet je rozdelený na tri časti, pre materské školy, prvý a druhý ročník základných škôl, tretí a štvrtý ročník základných škôl a každý mesiac odmeníme jeden kolektív, ktorý nám pošle výstupy zo svojej práce s Rozletom.

Ako sa zapojiť? Prvé číslo Rozletu sme zaslali na email všetkým základným organizáciám. Ak ste takýto email nedostali a o Rozlet máte záujem, ozvite sa nám na international@do.fenix.sk . Odkaz na Marcový rozlet nájdete aj tu: Rozlet marec 2024

Rozlet by mal podnecovať k aktívnej práci s výchovnými programami, je navrhnutý tak, že ho stačí vytlačiť, predierovať a založiť do šanónu Fénixovo v kocke. V Marci sa venujeme programu Netradične tradične a čaká vás príprava na Veľkú noc, vynášanie Moreny či iné kreatívne úlohy, pri ktorých sa aj veľa naučíte. Pri práci s Rozletom nezabudnite všetko dokumentovať a svoje výstupy v podobe fotografií, výtvarných diel, videí alebo článkov nám posielajte na international@do-fenix.sk . Ak súťažíte, termín na odoslanie výstupov z marcového Rozletu je do nedele, 31.3.2024

Samotný nápad Rozletu vychádza od vás – vedúcich a dobrovoľníkov pracujúcich s najmenšími fénixáčikmi a preto sa budeme snažiť Rozlet neustále zlepšovať tak, aby vám práca s ním robila radosť a aby vyhovoval vašim potrebám. Neváhajte nám preto písať svoje otázky a pripomienky. Po marcovom čísle Rozletu uverejníme aj anonymný dotazník, kde bude priestor na vaše poznámky, ktoré sa pokúsime zapracovať už do aprílového čísla.