Aký bol rok 2023? Nahliadnite do našej Výročnej správy a zažite ho spolu s nami!

Výročná správa sa nesie v duchu finančnej gramotnosti, ktorá nás sprevádzala celým minulým rokom. Jej autorkou je Martina Havierová a o grafickú úpravu sa postarala Vladimíra Vávrová.

Výročnú správu vo formáte pdf. nájdete tu: Výročná správa za rok 2023_zmenšená