V rozlete sme sa minulý mesiac venovali ekológii v rámci výchovného programu Radšej potrební ako spotrební. Mnohí si vyšli na farebnú prechádzku, modelovali zo slaného cesta, vymaľovávali a radili odpad podľa toho, do akej nádoby patrí a zveľaďovali svoje okolie.  Z Tornale nám napísali:

„Dňa 23.04.2024 sa 86 členov DO Fénix Tornaľa stretlo na podujatí „ Radšej potrební ako spotrební“. Cieľom podujatia bolo sprostredkovať deťom informácie o druhu, triedení odpadu a význame triedenia odpadu pre prírodu. Spoznať pojem environmentalistika, separovanie odpadu, ako môže človek poškodzovať a chrániť našu planétu. Naučiť deti separovať odpad rutinne, prejaviť svoj vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu. Spoločne sme sa zapojili do úpravy okolia MŠ, zbierali odpadky. Deti prostredníctvom rôznych aktivít poznávali a triedili rôzny odpad a overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu. Kreslili, maľovali, lepili a pracovali s odpadovým materiálom. Pri pozorovaní bocianieho hniezda využili odpadový materiál ako ďalekohľad. Tvorivým a hravým spôsobom si vytvárali pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. Deťom sa aktivity veľmi páčili a podujatie prebehlo vo veselej nálade.“ 

Fotografie nám prišli nielen z Tornale, ale aj z Banskej Bystrice a Dubnice. Dubničania sa do plnenia úloh pustili naplno, Zorganizovali v rámci svojich možností brigádu zameranú na vyčistenie okolia ich MŠ, na brigáde sa zúčastnilo 80 dobrovoľníkov. Zbierali prírodniny a tvorili z nich živé obrazy toho, čo možno nájsť v lese. Našej Zemi darovali darček v podobe Hmyzieho hotela, ktorý spoločne zhotovili z odpadového materiálu. Spoločne spoznávali a rozoznávali živú a neživú prírodu, imitovali pohyb zvierat. Deti si rozprávali o význame triedenia odpadu, ako doma triedia odpad, vymaľovali si omaľovánky a potom si prakticky precvičili svoje znalosti.

V májovom rozlete sa budeme venovať témam dobrovoľníctva, budovania komunity, ľudským právam a mnohým iným témam z výchovného programu VEĎ POMÁHAŤ SA MÁ. Májový rozlet môžete stiahnuť tu: Rozlet máj 2024

Pre tých, ktorí súťažia o malé odmeny, nezabudnite, že výstupy z májového rozletu je potrebné zaslať do 31.mája 2024.