Denný archív: 2. novembra 2017


Magická 8: II. Komunikácia v cudzom jazyku

Druhá kľúčová kompetencia sa nazýva Komunikácia v cudzom jazyku (alebo v cudzích jazykoch).  Cudzie jazyky sú dnes už  nevyhnutnosťou. Ich znalosť zjednodušuje spoznávanie iných kultúr a spoznávanie nových ľudí, zvyšuje zamestnateľnosť, rozširuje možnosti kariéry, buduje sebadôveru, prispieva k zlepšeniu komunikácie v materinskom jazyku, a prináša mnohé ďalšie benefity. „Komunikácia v cudzom jazyku alebo v […]