UWC štipendiá

Štipendiá v rámci Young Change Makers Programme od nadácie Velux sú cielené na podporu vzdelávania študentov zo znevýhodnených podmienok, čo pre prípad SR znamená, že pochádzajú z rómskej menšiny alebo žijú v náhradnej starostlivosti. Presnejšie podmienky sú dostupné na http://www.uwc.sk/velux/ . Výnimočnosť štipendií spočíva v tom, že zahŕňajú nielen výdavky spojené so štúdiom, učebné pomôcky, […]

UWC

fenix_znacka_cb_v1

1. ETAPA: Spoznávame sa

Prvá etapa našej hry pod názvom Spoznávame sa je v plnom prúde. Územné organizácie poslali prihlášky a nadviazali kontakt  s obecnými a mestskými úradmi. Niektorých  pánov starostov a primátorov sme oslovili aj my. Prostredníctvom dotazníka, alebo osobnej návštevy sme im položili otázky…


Spoznávame sa: Peter MIKULA, starosta obce Beloveža

Beloveža sa nachádza 10 km severovýchodne od Bardejova v Nízkych Beskydách, v doline potoka ústiaceho do rieky Topľa. Susedí s obcami Hažlín, Šarišské Čierne, Andrejová, Bardejovská Nová Ves, Komárov a Hrabovec. Belovežania sa do povedomia širokého okolia dostali ako obchodníci – košikári. Košikárstvo a podomový obchod v obci má dlhú a bohatú tradíciu. Maďarský písaný […]

foto[1]

fenix_znacka_cb_v1

Koncepcia práce s mládežou a my

Po viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (ďalej len „Koncepcia“). Je to  strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 . Práca s mládežou je cieľavedomú činnosť, ktorá reaguje na potreby […]


2 percentá pre fénixákov

Vážení priatelia! Chceli by ste podporiť činnosť detskej organizácie FÉNIX, o.z.? Ak áno, dovoľte, aby sme vás touto cestou požiadali o venovanie dvoch  percent z dane.  Prečo práve detská organizácia FÉNIX,o.z.? Našim zámerom je pomáhať deťom a najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svojvoľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie […]

2%

IMG_6552_logo

Miesto kde žijem

Základom participácie detí a mladých ľudí na veciach verejných  je predovšetkým právo mladých ľudí byť vypočutý a spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. Aby však deti a  mladí ľudia mali sami odvahu a kompetencie zaujať takúto pozíciu, je potrebné ich na túto úlohu pripraviť. 


IFM Camp 2016

V termíne 23. 7. – 5. 8. 2016 realizuje organizácia IFM-SEI veľký medzinárodný letný camp „Welcome to another World“, ktorý sa bude konať v meste Reinwarzhofen v Nemecku.

SK-A-01

srf_logo2

Nadácia pre deti Slovenska hľadá lektorov

Nadácia pre deti Slovenska hľadá nových lektorov do projektu Škola rodinných financií. Vhodné pre dobrovoľníkov či učiteľov pracujúcich s mládežou alebo dospievajúcimi ľuďmi, ale tiež pre tých, ktorí pôsobia vo vzdelávaní dospelých.


Stránka 1 z 1512345...Najstaršie